Etusivu Staffi Amstaffi Yhdistys Pentuvälitys Jalostus ja terveys ERIKOISNÄYTTELY 2024 Staffipäivä 2024 Kasvattajia Harrastukset Staffi-lehti Jäsenille Linkit Tapahtuma-arkisto In English --
Kuva: Per Undn
Kuva: Per Undn

Jalostustarkastus

Kennelliiton jalostustarkastuksia vuodesta 2015 alkaen 

Kennelliitto on julkaissut vuonna 2015 ohjeet jalostustarkastuksista kaikille roduille. Tarkastus sisältää ulkomuoto- ja käyttäytymisosion, jotka voidaan suorittaa samalla kertaa, erikseen tai vain toisen osa-alueen osalta. 

Rotujärjestön tai sen alaisen yhdistyksen tehtävänä on määritellä, mitkä ominaisuudet niin käyttäytymisessä kuin ulkomuodossakin ovat kullekin rodulle ihanteelliset. Staffordshirenbullterrieriyhdistys on määrittänyt staffordshirenbullterrierin ihanneprofiilin ulkomuodon osalta Kennelliiton lomakkeen mukaisesti: ihanneprofiili (PDF).

Ulkomuodon jalostustarkastukseen osallistuvan koiran tulee olla täyttänyt 18 kk ja käyttäytymisen jalostustarkastukseen osallistuvan koiran 24 kk. Jalostustietojärjestelmään koira tulee saamaan suorittamastaan osiosta riippuen tulokseksi "Käyttäytymisen (tai ulkomuodon)  jalostustarkastus suoritettu". Tulos voi olla myös hylätty tai keskeytetty. Hylätyn tarkastuksen voi uusia aikaisintaan kuuden kuukauden kuluttua, keskeytetyn tarkastuksen uusimiselle ei ole aikarajoitusta. Lopputuloksen lisäksi koiran rakenne ja/tai käyttäytyminen kuvataan tarkastuksessa jokaisen osa-alueen suhteen.

Lisätietoa jalostustarkastuksesta Kennelliiton sivuilta

Ulkomuodon jalostustarkastukseen osallistuneet staffit