Etusivu Staffi Amstaffi Yhdistys Pentuvälitys Jalostus ja terveys Kasvattajia Harrastukset Staffi-lehti Erikoisnäyttely 2020 Staffipäivä 2019 Linkit Jäsenille Tapahtuma-arkisto In English

PERINNÖLLINEN HARMAAKAIHI (HC) JA L-2-HGA -SAIRAUS

Staffeilla on kaksi sairautta, joihin on olemassa geenitesti:

  • L-2-HGA on keskushermostosairaus, jonka oireita ovat ”tutisevaa” liikunta, väristykset, epileptisen kohtauksen kaltainen jäykistyminen, liikunnan tai jännityksen aiheuttama lihasten jäykkyys ja muuttunut käytös. Oireet ilmestyvät yleensä ensimmäisen kerran noin 6 -12 kuukauden iässä.
  • Perinnöllisessä nuoruusiän harmaakaihissa (HC) linssin läpinäkyvyys häviää osittain tai kokonaan ja koira sokeutuu yleensä 2-4 ikävuoteen mennessä.

Sairaudet periytyvät resessiivisesti: sairastuakseen koira tarvitsee sairautta aiheuttavan geenin kummaltakin vanhemmaltaan. Geenitestien avulla on mahdollista todeta, kantaako koira sairautta vaikka olisi ilmiasultaan terve. Sairauden kantajan saa yhdistää vain geneettisesti terveen yksilön kanssa. Jalostukseen käytettävät koirat tulee DNA-testata tai niiden tulee olla todistettavasti perimältään terveitä.

Geenitestit

Geenitestiä varten otetaan näyte posken sisäpinnan limakalvolta. Voit pyytää omaa eläinlääkäriäsi ottamaan näytteen tai osallistua yhdistyksen vuosittain erikoisnäyttelyn yhteydessä tarjoamaan näytteenottotilaisuuteen.

Tilaa geenitesti itse niitä tekevältä yritykseltä. SBTY suosittelee teettämään testit Laboklinilla tai Genomialla, jotka tarjoavat molempia testejä. Genoscoperilta (MyDogDNA)  ja Movetilta on toistaiseksi saatavilla vain L-2-HGA-testaus.

Testitulokset ja geneettisesti terveet koirat

SBTY ylläpitää ja julkaisee listaa testatuista ja geneettisesti terveistä koirista:

L-2-HGA ja/tai HC

Listaan on koottu koirat, joille on tehty L-2-HGA ja/tai HC DNA-testi sekä pentueet, jotka ovat perinnöllisesti terveitä em. sairauksista. Perinnöllisesti terveen koiran molemmat vanhemmat DNA-testattu terveiksi tai ne ovat jo itse perinnöllisesti terveitä omien vanhempiensa tuloksien perusteella.

Toimita kopio koirasi testituloksesta SBTY:lle sähköpostitse tai kirjeenä (toimitusosoite alla). Lähettämällä kopion todistuksesta, koiran omistaja antaa SBTY ry:lle suostumuksensa siihen, että SBTY ry voi kolmannen osapuolen pyynnöstä toimittaa todistuskopion sitä pyytävälle taholle.

Kasvattajia pyydetään toimittamaan geneettisesti terveiden pentueiden tiedot sähköpostitse. Viestin tulee sisältää kaikkien pentujen sekä emän ja isän nimet. Mikäli yhdistelmässä on käytetty tuontikoiraa, jonka tulosta ei löydy yhdistyksen listauksista, toimita kopiot testin tehneen laboratorion todistuksista tai Export Pedigreestä, jos koiran virallinen tulos näkyy siinä. Myös yksittäiset tuontikoirat lisätään listalle.

Lisätietoja ja todistusten toimitus:
Mia Suovaniemi
Lattamiehentie 9
01260 Vantaa
mia.suovaniemi(at)saunalahti.fi

SBTY:n tavoite on saada testitulokset Kennelliiton ylläpitoon ja on anonut tätä toistamiseen keväällä 2020. Iso-Britanniassa The Kennel Club on tallentanut testitulokset tietokantaansa ja rekisteritodistuksiin vuodesta 2006 alkaen Iso-Britanniaan rekisteröityjen koirien osalta. The Kennel Club julkaisee testitulokset myös internetsivuillaan: Staffordshire Bull Terrier DNA screening

Lisätietoa sairauksista

Rodun JTO sisältää kattavasti lisätietoa sairauksista, niiden periytyvyydestä sekä esimerkiksi rodun kotimaassa annettuihin suosituksiin niihin liittyen:
Staffien jalostuksen tavoiteohjelma

Staffordshire Bull Terrier Breed Council of Great Britain:

Health issues in the Staffordshire Bull Terrier

Tutkimuksen perustana olevat tieteelliset julkaisut:

L-2-hydroxyglutaric aciduria: characterisation of the molecular defect in a spontaneous canine model Penderis J, Calvin J, Abramson C, Jakobs C, Pettitt L, Binns MM, Verhoeven NM, O'Driscoll E, Platt SR, Mellersh CS Journal of Medical Genetics 2007 44: 334-340

Identification of mutations in HSF4 in dogs of three different breeds with hereditary cataracts Mellersh CS, Pettitt L, Forman OP, Vaudin M, Barnett KC Veterinary Ophthalmology 2006 9: 369-378