Etusivu Staffi Amstaffi Yhdistys Pentuvälitys Jalostus ja terveys ERIKOISNÄYTTELY 2024 Staffipäivä 2024 Kasvattajia Harrastukset Staffi-lehti Jäsenille Linkit Tapahtuma-arkisto In English --

UUSI KASVATTAJA

Kennelnimen anominen

  • Toimita Kennelliittoon kennelnimianomus. Lisätiedot ja ohjeet löydät Kennelliiton sivulta. Kennelliitto toimittaa anomuksen rotujärjestölle käsiteltäväksi.
  • Pyydä Staffordshirenbullterrieriyhdistykseltä puoltoa anomukseesi: täytä lomake ja tilaa Oikeusrekisterikeskukselta eläintenpitokieltorekisteriote. Toimita lomake ja rekisteriote yhdistyksen sihteerille. 
  • Rotujärjestön hallituksen kokous käsittelee hakemuksen sen jälkeen kun kaikki tarvittavat asiakirjat ja jäsenyys SBTY:ssä on kunnossa. 
  • Tämän jälkeen hakemus palaa Kennelliittoon, joka välittää sen FCI:lle. FCI:n hyväksymä kennelnimi ilmoitetaan hakijalle ja siitä toimitetaan hakijalle todistus. Hyväksytyt kennelnimet julkaistaan Koiramme-lehdessä tai sähköisesti. 

SBTY:n hallitus pyytää lisäksi amstaffikasvattajien anomuksiin lausunnon Amstaffiyhdistykselta ennen puollosta päättämistä. Amstaffiyhdistyksen hallitukselle lähetetään tiedoksi anomus sekä sen liitteenä oleva vapaamuotoinen selvitys. Amstaffikasvattajilta vaaditaan rotujärjestön tai rotuyhdistyksen jäsenyys kennelnimipuollon saamiseksi. Jos olet Suomen Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ry:n jäsen, niin se riittää puollon päättämiseen. 

Huom! Kennelnimen anomiseen kannattaa varata aikaa. SBTY:n hallitus kokoontuu kuukauden–parin välein. Anotut nimet julkaistaan Koiramme-lehdessä ja valitusajan jälkeen ne lähetetään Belgiaan FCI:lle, joka myöntää kennelnimet. Kennelnimen anominen kestää vähintään puoli vuotta.

Kennelnimen haltijanmuutos

Kennelnimi voidaan perustellun kirjallisen hakemuksen perusteella siirtää lähisukulaiselle tai kennelnimen haltijan kanssa pitkään toimineelle ja tämän toimintaa jatkavalle henkilölle, jonka tulee täyttää kennelnimen saantiehdot. Kennelnimen haltijan kuoltua voi hänen perillisensä ottaa kennelnimen käyttöön, mikäli hän täyttää kennelnimen saantiehdot. Siirto on maksullinen ja siirrosta päättää Kennelliitto. Haltijan poistaminen on maksuton. Myös haltijanmuutokset tulevat rotujärjestölle käsiteltäväksi. 

Toimita Staffordshirenbullterrieriyhdistyksen sihteerille hakemuksen käsittelyä varten vapaamuotoinen kuvaus itsestäsi sekä eläintenpitokieltorekisteriote, jonka voit tilata Oikeusrekisterikeskukselta. Rotujärjestön hallituksen kokous käsittelee hakemuksen sen jälkeen, kun kaikki tarvittavat asiakirjat ja jäsenyys SBTY:ssä on kunnossa.

Pentujen rekisteröinti

Tutustu rekisteröintiin liittyviin sääntöihin ja määräyksiin etukäteen jos aiot teettää pennut nartullasi. Kennelliiton sivuilta löydät kootusti tietoa aiheesta: sääntöihin tutustuminen helpottaa pentujen rekisteröintiä

Kennellittolta löytyy myös valmis pohja astutusmaksusta sopimiseen: sopimus koiran astutuksesta (PDF)

Lisätietoja

Kennelliiton ohjeet kennelnimen anomiseksi
Käytössä olevat kennelnimet