Etusivu Staffi Amstaffi Yhdistys Pentuvälitys Jalostus ja terveys ERIKOISNÄYTTELY 2024 Staffipäivä 2024 Kasvattajia Harrastukset Staffi-lehti Jäsenille Linkit Tapahtuma-arkisto In English --

JTO JA PEVISA

JTO, Jalostuksen tavoiteohjelma

Amerikanstaffordshirenterrierin rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma (JTO) on hyväksytty Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan (JTT) kokouksessa 7/17 ajalle 1.1.2018- 31.12. 2022.

Jalostuksen tavoiteohjelma (PDF)

PEVISA

PEVISA 1.1.2023 - 31.12.2027
Pentueen vanhemmilla tulee olla astutushetkellä virallinen lonkka- ja kyynärkuvauslausunto sekä voimassa oleva silmätarkastuslausunto.

Silmätarkastuslausunto ei saa astutushetkellä olla 24 kk vanhempi. Rekisteröinnin raja-arvona on kyynärniveldysplasian aste 1 ja lonkkaniveldysplasian aste C tai vaihtoehtoisesti tulee yhdistelmän lonkkaindeksien keskiarvon olla vähintään 101.

Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus:

Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia (narttu 1 pentue, uros 2 pentuetta)

 

Tarkista aina myös Kennelliiton sivuilta yleiset PEVISAa ja rekisteröintiä koskevat ehdot. 

Mikäli aiottu yhdistelmä ei täytä kaikkia PEVISAn ehtoja, tulee kasvattajan hakea yhdistelmälle poikkeuslupaa Suomen Kennelliitolta. 

Huom! Luethan myös ajankohtaisen tiedotteen koskien PEVISAa.

Sininen-sininen -väriyhdistelmät kiellettyjä

Suomen Kennelliitto ry:n Jalotustieteellinen toimikunta (JTT) on kokouksessaan 8.10.2009 (9/2009) hyväksynyt staffordshirenbullterrierin ja amerikanstaffordshirenterrierin rotukohtaisiin erityisehtoihin seuraavan säännön, joka tulee voimaan 1.1.2010:
On kiellettyä yhdistää kaksi koiraa, joilla molemmilla on sininen haalistustekijä homotsygoottina (koiran kirsu harmahtava).

Kielto koskee mm. seuraavan väriseksi merkittyjen koirien yhdistämistä:

sininen - sininen
sininen - sininen fawn
sininen fawn - sininen fawn

Kielto koskee kaikkia geneettisesti sinisiä (genotyyppi d/d) koiria, riippumatta siitä minkä värisiksi ne on rekisteröity. Huomioitavaa on, että sininen väri periytyy resessiivisesti, joten sinisen tai sininen fawn -värisen koiran jälkeläiset ovat haalistustekijän (diluution) kantajia, vaikka yhdistelmän toinen koira olisi muun värinen.

Lisätietoja amstaffiyhdistyksen sivuilta.