Etusivu Staffi Amstaffi Yhdistys Pentuvälitys Jalostus ja terveys ERIKOISNÄYTTELY 2023 Staffipäivä 2023 Kasvattajia Harrastukset Staffi-lehti Erikoisnäyttely 2022 Staffipäivä 2022 Jäsenille Linkit Tapahtuma-arkisto Erikoisnäyttely 2020 In English --

JTO JA PEVISA

JTO, Jalostuksen tavoiteohjelma

Amerikanstaffordshirenterrierin rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma (JTO) on hyväksytty Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan (JTT) kokouksessa 7/17 ajalle 1.1.2018- 31.12. 2022.

Jalostuksen tavoiteohjelma (PDF)

PEVISA

Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu kyynärkuvauslausunto, lonkkakuvauslausunto ja voimassa oleva silmätarkastuslausunto. Silmätarkastuslausunto ei saa astutushetkellä olla 24kk vanhempi. Pentueen vanhempien lonkkaindeksien keskiarvon tulee astutushetkellä olla 101 tai parempi. Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste C ja kyynärniveldysplasian aste 1. Kyynärnivelkuvaustuloksen 1 saanut koira voidaan parittaa vain
tuloksen 0 saaneen koiran kanssa.

Mikäli pentueen vanhempi on tuontikoira tai ulkomainen uros, jolla ei ole Kennelliiton lonkkaindeksiä, huomioidaan sen mahdollinen ulkomainen BLUP-indeksi. Jos tuontikoiralle tai ulkomaiselle urokselle ei ole määritelty BLUP-indeksiä, mutta koiralla on FCI:n asteikolla lonkkakuvaustulos A tai B tai OFA-asteikolla vähintään "good", sitä voidaan käyttää parituskumppanille, jonka oma lonkkaindeksi on vähintään 101 ja lonkkakuvaustulos vähintään C.

Tarkista aina myös Kennelliiton sivuilta yleiset PEVISAa ja rekisteröintiä koskevat ehdot. 

Mikäli aiottu yhdistelmä ei täytä kaikkia PEVISAn ehtoja, tulee kasvattajan hakea yhdistelmälle poikkeuslupaa Suomen Kennelliitolta. 

Huom! Luethan myös ajankohtaisen tiedotteen koskien PEVISAa.

Sininen-sininen -väriyhdistelmät kiellettyjä

Suomen Kennelliitto ry:n Jalotustieteellinen toimikunta (JTT) on kokouksessaan 8.10.2009 (9/2009) hyväksynyt staffordshirenbullterrierin ja amerikanstaffordshirenterrierin rotukohtaisiin erityisehtoihin seuraavan säännön, joka tulee voimaan 1.1.2010:
On kiellettyä yhdistää kaksi koiraa, joilla molemmilla on sininen haalistustekijä homotsygoottina (koiran kirsu harmahtava).

Kielto koskee mm. seuraavan väriseksi merkittyjen koirien yhdistämistä:

sininen - sininen
sininen - sininen fawn
sininen fawn - sininen fawn

Kielto koskee kaikkia geneettisesti sinisiä (genotyyppi d/d) koiria, riippumatta siitä minkä värisiksi ne on rekisteröity. Huomioitavaa on, että sininen väri periytyy resessiivisesti, joten sinisen tai sininen fawn -värisen koiran jälkeläiset ovat haalistustekijän (diluution) kantajia, vaikka yhdistelmän toinen koira olisi muun värinen.

Lisätietoja amstaffiyhdistyksen sivuilta.