Etusivu Staffi Amstaffi Yhdistys Pentuvälitys Jalostus ja terveys ERIKOISNÄYTTELY 2024 Staffipäivä 2024 Kasvattajia Harrastukset Staffi-lehti Jäsenille Linkit Tapahtuma-arkisto In English --

Amstaffi

Täältä löydät amerikanstaffordshirenterrierin eli tutummin amstaffin rotumääritelmän sekä jalostuksen tavoiteohjelman ja PEVISA:n. Kattavammin tietoa rodusta, kasvattajista ja harrastuksista löydät amstaffiyhdistyksen omilta verkkosivuilta osoitteesta www.amstaffiyhdistys.net.

Suomen Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ry

Suomen Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ry perustettiin 19.10.2002. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Suomen Kennelliitto ry:n alaisena jäsenyhdistyksenä, sekä Staffordshirenbullterrieriyhdistys ry:n alaisena rotuyhdistyksenä edistää amerikanstaffordshirenterrierien kasvatusta ja jalostusta, sekä toimia aatteellisena yhdistyksenä jäsenten keskuudessa näiden koiraharrastusten edistämiseksi.

www.amstaffiyhdistys.net