Etusivu Staffi Amstaffi Yhdistys Pentuvälitys Jalostus ja terveys Kasvattajia Harrastukset Staffi-lehti Erikoisnäyttely 2020 Staffipäivä 2021 Linkit Jäsenille Tapahtuma-arkisto In English
Pkuva 1

Tervetuloa staffiyhdistyksen sivuille!

Staffordshirenbullterrieriyhdistys on Suomen Kennelliiton hyväksymä virallinen rotujärjestö staffordshirenbullterriereille ja amerikanstaffordshirenterriereille, tuttavallisemmin staffeille ja amstaffeille.

AJANKOHTAISTA

 • Pevisa-kyselyn tulokset (16.1.22)
  Jalostustoimikunta lähetti kasvattajille PEVISA-kyselyn loppuvuodesta 2021. Määräajassa kyselyyn saatiin 51 vastausta. Hienoa kun vastattiin hyvällä prosentilla, kiitos aktiivisille kasvattajille! Yli 80% vastanneista halusi kyynäret pevisaan.
   
  Tulokset jakautuivat seuraavasti:
  1. Nykyinen Pevisa (=lonkat+silmät) 7 kpl = 13,73 %
  2. Nykyinen Pevisa+kyynäret 29 kpl = 56,86%
  3. Nykyinen Pevisa+kyynäret+silmille uusintatutkimus 48 kk välein 12 kpl = 23,53%
  4. Oma ehdotus 3 kpl = 5,88 %
   
   
   
 • Muutos L2HGA- ja HC-listaukseen 1.1.2022 alkaen: tarkennuksia hyväksyttyihin testilaitoksiin ja kasvattajan on ilmoitettava pentueen tiedot ennen niiden luovutusta (17.10.21)

  Yhdistys ylläpitää listausta koirista, joille on tehty L2HGA- ja HC-geenitesti tai ovat ko. sairauksien osalta geneettisesti terveitä. Ensi vuoden alusta alkaen listausta ylläpidetään Kennelliiton antamien ohjeiden mukaisesti. Taustalla on tavoite, että Kennelliitto linkittää listauksen jalostustietojärjestelmään.

  Jatkossa listalle hyväksytään vain niiden testilaitosten tulokset, jotka Kennelliitto on aiemmin muiden rotujen testeissä hyväksynyt:

  • Movet
  • Laboklin Finland
  • Genoscoper / My Dog DNA
  • Animal Health Trust AHT
  • Sverigers lantbruksuniversitet, SLU
  • University of Missouri, UMC
  • Antagene
  • Optigen
  • vetGen

  Osa listalla olevista laitoksista ei enää nykyisin tee testejä.

  Kasvattajan on ilmoitettava geneettisesti terveen pentueen tiedot listalle ennen pentujen luovutusta

  Vain omistaja voi ilmoittaa koiran tiedot listalle. Jos kasvattaja haluaa ilmoittaa geneettisesti terveen pentueen tiedot listalle, on se tehtävä ennen pentujen luovutusta. Pentujen on oltava mikrosirutettuja tätä ennen.

  Tuonnit

  Tuontien osalta on osoitettava, että geenitestin on tehnyt edellä luetellussa listassa mainittu testilaitos. Vaihtoehtoisesti hyväksytään, että geenitulos tai tieto geneettisesti terveestä on merkitty koiran sukutauluun, tai voidaan osoittaa ulkomaalaisen kenneljärjestön verkkosivuilta löytyvällä tiedolla. Mikäli saatavilla ei ole riittäviä dokumentteja, on koira testattava jossain yllä luetelluista testilaitoksista.

  Suositus on, että geneettisesti terveet tuonnit testataan, ellei ole mahdollista varmistaa, että tieto perustuu yllä mainittujen testilaitosten tekemiin testeihin ja, että testiä otettaessa on varmistettu koiran mikrosiru. Tiedossa on, että ulkomailla testeissä on esiintynyt vilppiä eli testinäyte on tarkoituksellisesti otettu toisesta, terveeksi tiedetystä koirasta.

  Lisäksi suositellaan, että geneettisesti terveet ulkomaalaiset koirat ja tuonnit testattaisiin kolmen sukupolven välein. Suositus perustuu Pohjoismaiden kennelunionin (PKU) ohjeistukseen.

  Koiran tai pentueen tietojen ilmoittaminen listalle

  Toimita kopio koirasi testituloksesta sähköpostitse tai kirjeenä. Lähettämällä kopion todistuksesta, koiran omistaja antaa suostumuksensa siihen, että SBTY ry voi kolmannen osapuolen pyynnöstä toimittaa todistuskopion sitä pyytävälle taholle.
  Huomioithan, että lähettävien todistusten tulee olla sellaisessa muodossa, että ne on helppo tulostaa. Jokainen todistus tulisi toimittaa erillisenä tiedostonaan. Vaihtoehtoisesti voit lähettää todistuksen paperikopion. Kennelliiton ohjeistus on, että SBTY ry arkistoi todistukset paperisina.
  Kasvattajia pyydetään toimittamaan geneettisesti terveiden pentueiden tiedot sähköpostitse. Viestin tulee sisältää kaikkien pentujen, emän ja isän nimet sekä kuva pentueen tiedoista Kennelliiton jalostustietojärjestelmässä, ennen kuin pennut on luovutettu. Mikäli yhdistelmässä on käytetty tuontia tai ulkomaalaista koiraa, jonka tulosta ei löydy yhdistyksen listasta, toimita kopio testin tehneen laboratorion todistuksesta, rekisteritodistuksesta (Export Pedigree), jossa koiran virallinen tulos näkyy siinä tai linkki ja kuva ulkomaalaisen kenneljärjestön sivusta, josta tulokset voi tarkistaa.

  Todistukset ja tiedustelut:
  Mia Suovaniemi
  Lattamiehentie 9
  01260 Vantaa
  mia.suovaniemi@saunalahti.fi

  Tavoitteena saada listaus jalostustietojärjestelmään

  Muutos ei vaikuta listalla jo olevien koirien tietoihin; ne säilyvät ennallaan. 1.1.2022 alkaen ilmoitettujen koirien tiedot merkitään siten, että ne ovat erotettavissa aikaisemmin ilmoitetuista esimerkiksi fontin perusteella.

  Muutoksen tavoitteena on, että Kennelliitto hyväksyy listauksen linkitettäväksi jalostustietojärjestelmään. Pidemmän aikavälin tavoitteena on edelleen, että tiedot saataisiin osaksi jalostustietojärjestelmää, kuten muutkin terveystulokset.

  Tiedustelut jalostustoimikunnalle ja listan päivittämisestä vastaavalle Mia Suovaniemelle

  jalostustoimikunta@staffordshirenbullterrieriyhdistys.fi
  mia.suovaniemi@saunalahti.fi

Uutisarkisto »