Etusivu Staffi Amstaffi Yhdistys Alaosastot Pentuvälitys Jalostus ja terveys Kasvattajia Harrastukset Staffi-lehti Erikoisnäyttely 2017 Staffipäivä 2017 Linkit Jäsenille Tapahtuma-arkisto In English
Pääkuva 1

Tervetuloa staffiyhdistyksen sivuille!

Staffordshirenbullterrieriyhdistys on Suomen Kennelliiton hyväksymä virallinen rotujärjestö staffordshirenbullterriereille ja amerikanstaffordshirenterriereille, tuttavallisemmin staffeille ja amstaffeille.

AJANKOHTAISTA

 • Vuoden koirat 2017 - tulosten ilmoittaminen (11.12.17)

   

  VUODEN 2017 MENESTYNEIMMÄT KOIRAT

  On aika palkita vuoden 2017 menestyneimmät koirat, Vuoden staffi, Vuoden veteraani, Vuoden amstaffi, Vuoden agilitykoira, Vuoden tokokoira ja Vuoden rally-tokokoira, sekä rally-tokossa, agilityssa ja tokossa myös Vuoden tulokkaat.

  Kilpailujen säännöt ovat luettavissa Staffi-lehdessä 4/2017 ja yhdistyksen sivuilta. Lähetä koirasi pisteet kuvan kera 15.1.2018 mennessä Tiina Kiiltomäelle osoitteeseen tkiiltomaki@gmail.com

  Kaikkien sijoittuneiden kuvat julkaistaan yhdistyksen Facebook-sivuilla ja perinteisesti menestyneimmät esittäytyvät Staffi-lehdessä.

   
 • Staffit ja amstaffi mukana laajassa aineenvaihduntatutkimuksessa (13.11.17)
 • TERVEYSKYSELY, vastaamalla osallistut staffien JTO:n päivittämiseen (13.11.17)

  Arvoisa staffin omistaja!

  Sbty:n jalostustoimikunta toteuttaa staffeille terveyskyselyn, jonka tarkoituksena on kartoittaa rotumme tämän hetkistä terveystilannetta, ja sen pohjalta päivittää JTO:n (jalostuksen tavoiteohjelman) tilastot ajantasalle.

  Olethan ystävällinen, ja vastaat mahdollisimman totuudenmukaisesti, kustakin omistamastasi koirasta erikseen.
  Tulokset käsitellään ehtottoman luottamuksellisesti yhdistyksen toimesta, yhteenvedot ja tulokset tullaan julkaisemaan aikanaan.

  Terveyskysely

 • Kiitos Staffipäivään osallistujille ja talkoolaisille, Te teitte tästä päivästä onnistuneen! (7.11.17)

  Onnistunut Staffipäivä Showhau Center Vantaalla takana!

  Kiitos toimikunnan jäsenille järjestelyistä Tiina T., Make, Heidi, Jane, Tiina J., Sanne ja Pauliina!

  Kisan tulokset täällä: Nuori staffi 2017

  Kuvia julkaistaan myöhemmin!

 • STJ:n 70-vuotisjuhlassa palkittiin kasvattajaplaketein rotumme kasvattajia (26.10.17)

  23.9.2017 pidetyssä Suomen Terrierijärjestön 70-vuotisjuhlassa palkittiin kasvattajaplaketein ansioituneita staffi ja amstaffi kasvattajia.

  Staffi:

  • Sari Laikio, kennel Kolmenässän
  • Elina Kalinainen & Jarmo Varjela, kennel Magicpower´s

  Amstaffi:

  • Kaisa Metteri-Gold, kennel Masterbolt

  Yhdistys onnittelee palkittuja!

 • Amstaffien JTO ja PEVISA-ohjelma 2018 - 2022 (31.8.17)

  JTT:n päätös 7.8.2017 (7/2017): Toimikunta hyväksyy amerikanstaffordshirenterrierin JTO:n korjauksin ja täydennyksin kaudelle 2018 – 2022. Toimikunta hyväksyy rodulle seuraavan rotukohtaisen PEVISA-ohjelman:

  Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu kyynärkuvauslausunto, lonkkakuvauslausunto ja voimassa oleva silmätarkastuslausunto.

  Silmätarkastuslausunto ei saa astutushetkellä olla 24 kk vanhempi. Pentueen vanhempien lonkkaindeksien keskiarvon tulee astutushetkellä olla 101 tai parempi.

  Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste C ja kyynärniveldysplasian aste 1. Kyynärnivelkuvaustuloksen 1 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa.

  Mikäli pentueen vanhempi on tuontikoira tai ulkomainen uros, jolla ei ole Kennelliiton lonkkaindeksiä, huomioidaan sen mahdollinen ulkomainen BLUP-indeksi. Tuontikoiran tai ulkomaisen uroksen kohdalla huomioidaan vain niiden oma lonkkakuvaustulos, kunnes BLUP-indeksin arvosteluvarmuus ylittää 65%.

  Jos tuontikoiralle tai ulkomaiselle urokselle ei ole määritelty BLUP-indeksiä, mutta koiralla on FCI:n asteikolla lonkkakuvaustulos A, B tai C tai ulkomaisella uroksella OFA-asteikolla vähintään "fair", sitä voidaan käyttää parituskumppanille, jonka oma lonkkaindeksi on vähintään 101 ja lonkkakuvaustulos vähintään C.

  Tuontinarttu, jonka oma lonkkakuvaustulos on FCI:n asteikolla A, B tai C, mutta jonka BLUP-indeksin arvosteluvarmuus on alle 65%, voidaan parittaa ulkomaisella tai tuontiuroksella, jolla on FCI:n asteikon lonkkakuvaustulos A tai B tai OFA-asteikolla vähintään "fair".

  Ulkomaisia uroksia koskee seuraava Koirarekisteriohjeen kohdan 9 mukainen poikkeuslupa: Lonkkakuvauslausunnon asemesta hyväksytään myös PENNHIP tulos DI(=Distraction Index) <0.49 ja merkinnällä "No radiographic evidence of DJD" (NO), jolloin urosta voidaan käyttää nartulle, jonka oma lonkkakuvaustulos on vähintään C ja lonkkaindeksi vähintään 101. Jos uroksella ei ole lonkkakuvaustulosta, vaaditaan että nartun lonkkakuvaustulos on A tai B ja lonkkaindeksi 101 tai parempi. Jos uroksella ei ole kyynärkuvaustulosta, vaaditaan että nartun kyynärkuvaustulos on 0/0. Silmätutkimustulosta ei vaadita.

  PEVISA-ohjelma voimassa 1.1.2018 – 31.12.2022

Uutisarkisto »